Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do użytkowników sklepu internetowego artline.eu (dalej — Sprzedawca) i określa rodzaj, zakres i sposób wykorzystania danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz ochronę danych osobowych. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z tym, że Użytkownik nie może korzystać z usług sklepu internetowego, w tym składać zamówień.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu Internetowego, a definicje zawarte w Regulaminie sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały wyraźnie zdefiniowane inaczej w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. W niektórych przypadkach możemy opublikować oddzielne informacje o ochronie prywatności dla niektórych sekcji strony internetowej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na stronie internetowej Sprzedawcy, wyślij zapytanie pocztą elektroniczną na adres info@artline.eu.
 4. Administratorem państwa danych osobowych jest Move center Sp. z o.o., Szyszkowa 56C, 02-285, Warszawa, NIP 7831839789, REGON 389504928.

 

 

II. Zbieranie i wykorzystywanie danych

 

 1. Zgodnie z Regulaminem, warunkiem złożenia Zamówienia na naszej stronie przez Użytkownika jest m.in. podanie określonych danych. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże niepodanie niektórych danych może uniemożliwić Użytkownikowi złożenie Zamówienia, gdyż Sprzedawca nie będą mogli przyjąć Zamówienia i skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia szczegółów złożenia Zamówienia i ewentualnego zawarcia Umowy kupna-sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług dla produktów innych niż Towary.
 2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów:
  • identyfikacji Użytkownika;
  • interakcji z Użytkownikiem;
  • monitorowania działań Użytkownika w celu zapobiegania oszustwom i działaniom niezgodnym z prawem;
  • wysyłanie materiałów reklamowych, informacji i zapytań do Użytkownika; 
  • przetwarzanie płatności Użytkownika;
  • świadczenia usług na rzecz Użytkownika; 
  • prowadzenia badań statystycznych i innych.
 3. Sprzedawca może zbierać dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podaje podczas: wypełniania naszych kwestionariuszy i ankiet, komunikowanie się z nami za pomocą poczty zwykłej, elektronicznej lub telefonicznej, składania zamówień, rejestracji na naszej stronie internetowej, udział w programach lojalnościowych i losowaniach nagród.
 4. Sprzedawca oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, nick, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W celu odbioru Towaru u Sprzedającego lub w miejscu Dostawy Towaru w innym markecie, w przypadku uprzedniej zapłaty ceny, Sprzedawca oraz podmioty trzecie mogą zbierać dodatkowo dane w postaci numer telefonu komórkowego Użytkownika.
 5. Tego rodzaju informacje są zbierane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Użytkownika, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Polski. Informacje te nie będą przekazywane ani ponownie ujawniane osobom trzecim, a ich wykorzystanie jest ograniczone do celów, dla których zostały zebrane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
 6. Ujawnienie informacji zgodnie z uzasadnionymi i mającymi zastosowanie wymogami prawnymi nie jest uznawane za ujawnienie. Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych następuje w celu realizacji zawartych umów i zobowiązań dotyczących sprzedaży i dostawy towarów, a także w celach reklamowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Użytkownika w momencie podawania informacji podczas rejestracji i składania zamówienia. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane w publicznie dostępnej formie.

 

 

III. Dane zbierane automatycznie

 

 1. Kiedy Użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, jeden lub więcej plików cookie jest wysyłanych do jego urządzenia. Służą one do poprawy jakości usług świadczonych na naszej stronie internetowej, a także są wykorzystywane w celach reklamowych.
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane o Użytkowniku. Dane te obejmują: Adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane za pomocą plików cookies.
 3. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia ani oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zabronić stosowania plików cookies (zablokować pliki cookies), co uniemożliwi w przyszłości przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies (stosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Proces wyrażania zgody na stosowanie plików cookies różni się w zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

 

 

IV. Dostęp do danych osobowych

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania, usunięcia, jeżeli są one nieaktualne, niekompletne, niedokładne lub zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Sprzedawca może przekazać informacje o Użytkownikach firmom, organizacjom lub osobom niezwiązanym z witryną artline.pl, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 3. Administracja Sprzedawcy może udostępnić dane osobowe Użytkownik bez jego zgody na żądanie służb specjalnych posiadających takie uprawnienia.
 4. Użytkownik może dokonywać wszelkich zmian swoich danych osobowych po rejestracji i późniejszym zalogowaniu się do sklepu Internetowego przy użyciu hasła i loginu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne do realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Sprzedawca nie ma kontroli nad stronami internetowymi, które zbierają informacje z naszej strony lub do których prowadzą linki z naszej strony. Strony te mogą umieszczać własne pliki cookie na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać od niego informacji osobistych.

 

 

V. Zgoda marketingowa

 

 1. Podczas procedury rejestracji na stronie internetowej wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletterów od Sprzedawcy. Wiadomości zawierają informacje o nowych produktach, promocjach, loteriach i innych wydarzeniach.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newsletterów od Sprzedawcy, klikając na odpowiedni link w wiadomości lub pisząc do działu wsparcia klienta.
 3. Newslettery wysyłane są w formie wiadomości e-mail i/lub krótkiej wiadomości (sms) na numer telefonu podany podczas rejestracji lub na Koncie Osobistym. Materiały reklamowe i informacyjne mogą być dostarczane w postaci wyrobów papierniczych, poligraficznych i pamiątkowych, dołączane do zamówień klientów oraz dostarczane na wskazany adres korespondencyjny w postaci listów i paczek.

 

 

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

 

 1. Sprzedawca rzetelnie chroni Dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i podejmuje wszelkie niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
 2. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sprzedawcy jest szyfrowana. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia hasła przed ujawnieniem osobom trzecim.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za ujawnienie swojego Hasła osobom trzecim (w tym w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z Konta osobistego w inny sposób.

 

 

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów osób innych niż Sprzedawca, które są umieszczone w sklepie internetowym w celach komercyjnych, jako gość, na zasadzie wzajemności lub które nie służą celom komercyjnym.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w wyniku których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 

VIII. Kontakty

 

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie sklepu internetowego lub pod adres mailowy info@artline.eu.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.