Regulamin

Oferta publiczna

 

 

Preambuła

 

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny artline.eu należy pamiętać, że korzystanie ze stron internetowych w jakiejkolwiek formie (w tym, ale nie tylko, składanie Zamówień, udział w ofertach promocyjnych, programach lojalnościowych, wypełnianie wniosków, formularzy itp.) oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu, Administracja portalu może odmówić korzystania ze strony artline.eu.
Move center Sp. z o.o., Szyszkowa 56C, 02-285, Warszawa, NIP 7831839789, REGON 389504928.

 

I. Definicje

 

 1. Administracja – administracja strony internetowej artline.eu.
 2. Oferta – informacja o produkcie dodana przez Sprzedawcę na Stronie internetowej, która zawiera informacje o produkcie, jego cenie, sposobie płatności i dostawy, informacje o promocjach i rabatach, a także inne warunki zakupu Towaru.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 4. Sprzedawca – oznacza Artline z siedzibą ul. HOŻA, nr 86, lok. 410, miejsc. WARSZAWA, kod pocztowy 00-682, e-mail:info@artline.eu
 5. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.artline.eu.
 6. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej.
 7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z tej Strony internetowej i/lub jej indywidualnych możliwości, która wyraziła zgodę na korzystanie ze strony zgodnie z Regulaminem i spełniła szereg poniższych warunków.
 8. Umowy sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Użytkownikiem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Zamówienie – prawidłowo zrealizowany wniosek Użytkownika (wypełnione zgodnie z ustalonymi zasadami w dziale "Zamawianie") skierowane do Sprzedawcy, z ofertą sprzedaży wybranego na stronie Towaru, ze wskazaniem jego ilości.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje procedurę dostępu Użytkownika do informacji zamieszczonych na Stronie internetowej, warunki korzystania z serwisu, a także możliwość transferu towarów i inne warunki.
 2. Informacje o Towarach są wyświetlane na Stronie internetowej i mają charakter dynamiczny. Oznacza to, że informacje te mogą być aktualizowane, zmieniane i uzupełniane przez Administrację w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Niektóre zmiany wchodzą w życie po ich zamieszczeniu na Stronie internetowej i mają zastosowanie do każdego zamówienia złożonego po ich opublikowaniu.
 3. Zamawiając Towar na Stronie internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i jego załączników.
 4. Propozycja zamieszczona na Stronie internetowej nie jest ofertą. Jednakże Użytkownik, po zapoznaniu się z Ofertą, ma prawo złożyć Sprzedawcy ofertę poprzez wybór Towaru i wskazanie niezbędnych informacji w sekcji "Zamówienie". Wypełnienie niniejszego formularza jest traktowane jako złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zakupu wybranego Towaru na warunkach określonych w Ofercie. Ofertę może złożyć również Użytkownik, który nie dopełnił procedury rejestracji, przy czym musi on prawidłowo wskazać wszystkie niezbędne dane w formularzu "Zamówienie" na Stronie internetowej.
 5. Oferta może być uznana za zaakceptowaną przez Sprzedawcę, jeżeli podjął on działania, które wskazują na akceptację oferty Użytkownika, a mianowicie: faktycznie wysłał towar zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Użytkownika lub udzielił Użytkownikowi dostępu i możliwości pobrania treści za pośrednictwem Konta osobistego.
 6. Po otrzymaniu oferty od Użytkownika Sprzedawca ma prawo zaproponować zakup towaru na własnych warunkach, innych niż określone w ofercie Użytkownika. W tym przypadku taka oferta jest traktowana jako kontroferta i musi być uzgodniona z Użytkownikiem. Za przyjęcie kontroferty uważa się faktyczną zapłatę, odbiór przez Użytkownika towaru na warunkach określonych przez kontrofertę. Sprzedawca ma prawo anulować taką kontrofertę do momentu zapłaty i odbioru towaru.
 7. Za zaakceptowanie oferty Użytkownika przez Sprzedawcę nie uważa się przyjęcia powiadomienia Sprzedawcy/Administracji za pomocą środków elektrycznych (SMS, e-mail, telefon itp.) lub innej komunikacji Sprzedawcy/Administracji o otrzymaniu Zamówienia Użytkownika lub warunkach jego otrzymania i/lub cenie towaru. Wiadomość ta jest jedynie powiadomieniem o otrzymaniu przez Sprzedającego oferty Użytkownika (ale nie o jej akceptacji) i zawiera powielenie warunków oferty przekazanych przez  Użytkownika.
 8. Zniżki i promocje nie podlegają kumulacji.
 9. Rabat w postaci kodu promocyjnego nie może być wykorzystany przy zakupie bonu upominkowego.
 10. Właścicielem praw własności intelektualnej do rozpowszechniania treści prezentowanych na Stronie internetowej jest serwis artline.eu, który jest zarejestrowana pod adresem: (ul. HOŻA, nr 86, lok. 410, miejsc. WARSZAWA, kod pocztowy 00-682). Wykorzystanie tekstów i materiałów zdjęcia/wideo Strony internetowej jest możliwe tylko za zgodą Administracji.

 

 

 

III. Rejestracja na stronie i procedura składania zamówień

 

 

 1. W celu dokonania zakupów na Stronie internetowej Użytkownik musi dokonać rejestracji. W tym celu należy przejść do zakładki "Logowanie" i wpisać dane w formularzu rejestracyjnym. Administracja ma prawo odrzucić każdy wniosek o rejestrację i/lub usunąć konto Użytkownika na portalu.
 2. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia bez konieczności zakładania profilu osobistego, jednak należy prawidłowo wskazać informacje w odpowiednich polach w sekcji "Zamówienie".
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Przeczytanie i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym do rejestracji.
 4. Podczas rejestracji na Stronie internetowej, a mianowicie podczas wprowadzania danych do formularza rejestracyjnego i tworzenia profilu osobistego, Użytkownik zobowiązuje się do podania informacji oznaczonych jako obowiązkowe w pełnym zakresie. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, Administracja Strony internetowej ma pełne prawo do zablokowania Konta Użytkownika bez żadnych wyjaśnień i odszkodowań.
 5. Zamówienie wchodzi w etap realizacji, a umowę pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem uważa się za zawartą po potwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika. Procedurę tę można wykonać poprzez potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji.
 6. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, jeśli towaru nie ma w magazynie.
 7. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie skontaktować się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania tego zamówienia.

 

 

IV. Płatności

 

 1. Cena Towaru nie obejmuje ceny dostawy i jest wskazana w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów bez uprzedzenia. Sprzedawca nie może jednak zmienić ceny towarów po potwierdzeniu zamówienia.
 3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za swoje Zamówienie gotówką lub bezgotówkowo podczas zamawiania Towaru, za pośrednictwem PayU, Paypal, a także kurierowi przy odbiorze.
 4. Zamówienie jest opłacane w PLN.
 5. W przypadku anulowania zamówienia przez Użytkownika lub Sprzedawcę, wpłacone środki zostaną zwrócone Użytkownikowi, z wyjątkiem środków wydanych na dostawę przed anulowaniem zamówienia.
 6. Przeglądanie katalogu towarów prezentowanych na Stronie internetowej jest bezpłatne.
 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub dokonania zwrotu środki są zwracane Użytkownikowi.
 8. Wypłata środków przy zwrocie towaru następuje dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę towaru i wypełnieniu wniosku o zwrot.
 9. Dodatkowe warunki dotyczące zwrotu Towaru znajdują się w odpowiednich sekcjach strony internetowej.

 

 

V. Zamówienia

 

 1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa zamówionego Towaru jest możliwa za pomocą takich sposobów: Pocztex, InPost i odbiór osobisty.
 4. Dostawa zamówionego Towaru realizowana jest pod wskazany adres w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca odpowiada za dostawę i kontroluje jej realizację w określonych terminach, jednak siła wyższa, która może wystąpić podczas nieprzewidzianych okoliczności, jest poza kompetencjami Sprzedawcy, dlatego w przypadku jej wystąpienia Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o nowych terminach i godzinach dostawy telefonicznie lub mailowo.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej. W związku z tym Użytkownik przed otrzymaniem zamówienia zobowiązany jest do sprawdzenia integralności Towaru, dostępności paragonu, gwarancji itp. W przypadku jakichkolwiek przekroczeń Użytkownik musi skontaktować się z firmą kurierską i przedstawić jej swoje roszczenia.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Użytkownik.

 

 

VI. Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją, udzielaną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją informacja o dostępności i treści gwarancji znajduje się na Stronie internetowej.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość towaru w okresie gwarancyjnym. Gwarancja udzielana jest na różny okres od 14 dni do 38 miesięcy, w zależności od rodzaju Towaru.
 4. Gwarancja wchodzi w życie od momentu otrzymania przez Użytkownika Towaru, co zostaje odnotowane w odpowiednim dokumencie. Wszystkie informacje związane z warunkami gwarancji można znaleźć i przeczytać w odpowiednim dziale Strony internetowej.

 

 

VII. Zwroty

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za niezgodność Towaru z warunkami Umowy Sprzedaży, która istnieje w chwili przeniesienia własności Towaru i która ujawniła się przed upływem dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedawcę, jego następców prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Użytkownik może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 3. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Towar do naprawy lub wymiany do odbioru przez Sprzedawcę, co odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Zwrot Towarów o nieodpowiedniej jakości odbywa się w terminie ustalonym przez warunki gwarancji dla tej kategorii towarów, zgodnie z zasadami ustalonymi przez prawo, dokumenty dla towarów i/lub określonymi przez dostawcę przy udzielaniu informacji o towarach.
 5. W przypadku wadliwego działania towaru z winy producenta Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Użytkowniku pełnej wartości Towaru zgodnie z zasadami oferty publicznej w określonych procedurach i terminach.
 6. Sprzedawca ma prawo odmówić Użytkowniku zwrotu pieniędzy, jeżeli Sprzedawca udowodni, że wady towaru powstały w wyniku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania i przechowywania Towaru, a także warunków jego zwrotu.
 7. Roszczenia Użytkownika będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 8. Więcej informacji na temat zwrotu Towarów można znaleźć w odpowiednich działach Strony internetowej.

 

 

VIII. Dostęp do strony internetowej

 

 1. Administracja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszym Regulaminem, jak również za szkody powstałe w tym zakresie, w wyniku m.in. bezprawne działania osób trzecich; błędy w działaniu Strony internetowej spowodowane błędami w kodzie, wirusami komputerowymi i innymi fragmentami kodu osób trzecich w oprogramowaniu Strony internetowej; brak połączenia pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem Strony internetowej, a także pomiędzy serwerem Strony internetowej a siecią Internet; przeprowadzenie działań operacyjnych przez organy państwowe i inne należycie upoważnione organizacje, które mają wpływ na działanie Strony internetowej; wdrożenie aktualizacji oprogramowania Strony internetowej; przez akceptowalne i skuteczne decyzje upoważnionych organów państwowych.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do: zablokowania dostępu do Strony internetowej; anulowania wszystkich zakupów dokonanych z wykorzystaniem nieautoryzowanego dostępu; odzyskania szkód spowodowanych wykorzystaniem nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej. W celu zapobieżenia nieuprawnionemu automatycznemu skanowaniu Strony internetowej, a także wykorzystaniu Strony internetowej do działań oszukańczych oraz w obecności uzasadnionego podejrzenia nadużycia ze strony Użytkownika.

 

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego (prowadzenia konta i realizacja zamówień) i w celach marketingowych.
 2. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

 

X. Metody rozwiązania sporów

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem Polski. Użytkownik znajdujący się poza tą jurysdykcją w pełni zgadza się na poddanie stosunków prawnych wynikających z korzystania ze Strony internetowej, ustawodawstwu Polski, a niniejsze warunki mają do niego zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez jej jurysdykcję, bez stosowania jakichkolwiek norm kolizyjnych.
 2. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Jeżeli spór między Użytkownikiem a Sprzedającym nie może być rozstrzygnięty w ciągu 30 dni, konflikt zostanie rozstrzygnięty zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Polski.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Składając zamówienie, Użytkownik potwierdza, że: zapoznał się ze wszystkimi warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i bezwarunkowo je akceptuje; wszelkie działania, które zostaną przez niego podjęte, nie będą sprzeczne z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, w przeciwnym razie Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.
 3. Rejestrując się na stronie internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie aktualnych informacji, newsletterów z najnowszymi wiadomościami, nowościami, ofertami specjalnymi i ogłoszeniami o sprzedaży za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji, w tym wiadomości elektronicznych (e-mail), wiadomości SMS itp.
 4. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z wysyłania mu wiadomości związanych z niniejszą Stroną internetową, musi skontaktować się z Obsługą techniczną, dzwoniąc lub wysyłając na adres e-mail wskazany na Stronie internetowej wiadomość z prośbą o rezygnację z subskrypcji. Wniosek zostanie zrealizowany w ciągu jednego dnia od momentu jego otrzymania.
 5. Administracja ma prawo zablokować Użytkownika (pozbawić go możliwości zamawiania i zakupu towarów), wystąpić do organów ścigania i przekazać im dane takiego Użytkownika, jeżeli jakiekolwiek działania Użytkownika, w ocenie Sprzedawcy, noszą znamiona oszustwa i mogą naruszać interesy innych użytkowników lub osób trzecich.
 6. Unieważnienie przez sąd któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje unieważnienia pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 8. W przypadku zaistnienia sporu strony będą starały się rozwiązać go polubownie. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.